Wyjazd integracyjny uczniów klas I SLO

Tradycyjnie, jak co roku wszyscy uczniowie klas I SLO wraz z nauczycielami oraz dyrekcją szkoły, panem dyrektorem Markiem Czoporem i panią wicedyrektor Ireną Kutyłą wyjechali do Łążku Garncarskiego. Wyjazd odbył się dnia 8 września 2008r.

Celem wyjazdu była integracja uczniów klas I liceum w nowym środowisku szkolnym. Aby osiągnąć zamierzony cel organizatorzy wyjazdu określili zadania:

  • integracja zespołów klasowych,
  • integracja międzyklasowa,
  • gry i zabawy służące poznaniu się.

Koordynatorem programu integracyjnego była pani wicedyrektor Irena Kutyła, zajęcia integracyjne z młodzieżą poprowadzili pedagog pani Monika Sawa-Kołodziejczyk oraz pan Łukasz Garbacki, nad uczniami czuwali wychowawcy klas pierwszych. Nauczyciele wychowania fizycznego pan Tomasz Koluch i pan Andrzej Brzeziński zapewnili sprzęt sportowy i zorganizowali rozgrywki sportowe. Opiekę duchową nad uczestnikami integracji objął katecheta brat Jacek Węgrzyn

Wyjazd do Łążku odbył się o godz. 10.00 z placu szkolnego. Po przybyciu na miejsce od 11.30 do 15.00 uczniowie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych prowadzonych przez pedagogów szkolnych. W międzyczasie była zorganizowana wycieczka do miejscowego garncarza oraz gry i zabawy sportowe pod opieką wychowawców i nauczycieli wychowania sportowego. Na zakończenie uczniowie i nauczyciele wspólnie zjedli kiełbaski z grilla i około godz. 16.00 wszyscy wrócili do Stalowej Woli.

© 2008 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode