Nasza szkoła

„Nauczanie i wychowanie-respektując chrześcijański system wartości-za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.”

[Ustawa o systemie oświaty]

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida rozpoczęło swoją działalność 1 września 1998 roku. W tym dniu przybyli do szkoły najznamienitsi goście tacy jak:

  • Wicewojewoda tarnobrzeski: Michał Rutkowski
  • Prezydent Stalowej Woli: Alfered Rzegocki
  • Wiceprezydent: Stanisław Cisek
  • Inspektor: Jolanta Krzyżek
  • Przewodniczący Związku Światowego Koła Żołnierzy AK Bolesław Maślach
  • naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowa UM Edward Dymek

Wszystkich licznie przybyłych gości powitał ówczesny dyrektor pan Janusz Zarzeczny.

W szybko zorganizowanym Liceum Samorządowym utworzono pięć oddziałów liczących w sumie 170 uczniów. Pierwszymi wychowawcami klas zostali:

  • klasa Ia - pani Barbara Małek
  • klasa Ib - pan Marek Chapski
  • klasa Ic - pani Eliza Puczkowska
  • klasa Id - pani Bożena Smutek

12 marca 1999 roku utworzono pierwszą pracownie komputerową. Została ona uroczyście poświęcona przez gwardiana klasztoru - ojca Stanisława Szczepana Króla.

© 2008 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode