UROCZYSTE POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. C.K. NORWIDA

W dniu 24 kwietnia 2009r. o godzinie 17 odbyło się, po raz siódmy w historii SLO w Stalowej Woli, uroczyste pożegnanie absolwentów. Miało ono miejsce na sali gimnastycznej, gdzie oprócz zebranych abiturientów, uczestniczyli w niej: Przewodniczący Komisji Oświaty przy U.M. Stalowej Woli - pan Andrzej Barwiński, dyrektor szkoły - pan Marek Czopor, wicedyrektorzy - pani Irena Kutyła i pan Marek Teśniarz, przewodnicząca Rady Rodziców - pani Dorota Parylak, grono pedagogiczne i zaproszeni rodzice.

Pożegnanie maturzystów zostało przygotowane przez uczniów klas 2d,2e,2c SLO pod kierunkiem pani Wiesławy Mazurkiewicz, natomiast obsługę techniczną zapewnili uczniowie Filip Bielec, Michał Zasowski, Marek Ciupak z klasy 2c. Imprezę pożegnalną rozpoczęto piosenką A.M. Jopek w wykonaniu uczennic Karoliny Kozak i Dominiki Rzekęć "Ale, jestem", której słowa:

"Życie jest drogą, życie jest snem

A, co będzie potem? Nie wiem i wiem ..."

skłaniały zebraną młodzież do refleksji nad swoimi dalszymi wyborami życiowymi.

Oficjalnego powitania wszystkich zgromadzonych dokonali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Paulina Woźniak i Wojtek Sagan pełniąc tym samym rolę gospodarzy uroczystości, której oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. W następnej kolejności usłyszeliśmy przemówienia dyrektora szkoły, przewodniczącego Komisji Oświaty przy U.M., przewodniczącej Rady Rodziców, przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W swoim przemówieniu pan dyrektor w sposób szczególny powitał abiturientów, którzy "po trzech latach rejsu szczęśliwie dobijają do upragnionego celu". Złożył im życzenia zwracając się do nich słowami: " ... Aby w Wasze rozwinięte już żagle wiały tylko pomyślne wiatry , także, aby obok Was było zawsze koło ratunkowe, abyście nigdy nie zatonęli. Pogłębiajcie zdobyta wiedzę na wymarzonych kierunkach studiów, twórzcie i działajcie." Życzył im również, aby nie zatracili w życiu zapału, entuzjazmu i ciekawości świata, którymi są dziś przepełnieni w poszukiwaniu ważnych wartości. Słowa podziękowania skierował również dla nauczycieli za ich pracę, zrozumienie, otwartość, cierpliwość i poświęcenie, dla rodziców za współpracę i pomoc, dla władz miasta za wsparcie w trudnościach, z jakimi boryka się szkoła.

Przewodniczący Komisji Oświaty pan Andrzej Barwiński i przewodnicząca Rady Rodziców pani Dorota Parylak złożyli podziękowania nauczycielom za ich pracę i włożony trud, a zebranym trzecioklasistom, życzyli jak najlepszych wyników na maturze. Kolejnym mówcą był przewodniczący S.U. Wojtek Sagan, który zacytował jako motto, dla swoich starszych kolegów i koleżanek słowa utworu E.Stachury "...Wędrówką życie jest człowieka ...". Życzył im również, aby ich wybory były zawsze właściwe, dojrzałe i zgodne z ich sumieniem.

Część artystyczną rozpoczęto od występu pary tanecznej (Aleksandry Kozdry z klasy 2c z partnerem), która na co dzień trenuje w Szkole Tańca "Merengue". Ponadto usłyszeliśmy piosenki w interpretacji kolejno: Dominiki Rzekęć, Karoliny Kozy, Agnieszki Stach i Moniki Herdzik, a były to "Joszko" A.M. Jopek, "Wędrówką życie jest człowieka" E. Stachury i "Acidlaud" Myslovitz'a oraz wysłuchaliśmy wierszy Z. Herberta "Przesłanie Pana Cogito"" w wykonaniu Mateusza Małysa, Tomasza Śliwy i Igi Wójtowicz. Klasa 2e przygotowała i odegrała trzy scenki na motywach "Kopciuszka", "Fausta" i "Romeo i Julii"" utrzymane w żartobliwej tonacji.

Następnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomu ukończenia liceum, statuetki C.K. Norwida i nagrody pieniężnej, ufundowanej przez Radę Rodziców, uczniowi z najwyższą średnią ocen. Nagrodę tę trzymała uczennica z klasy 3d Agnieszka Żurawska, której średnia ocen wynosiła 5,19. Najważniejszym elementem uroczystości było oczywiście wręczenie świadectw przez wychowawców, dyrektora szkoły, przewodniczącego Komisji Oświaty przewodniczącą Rady Rodziców trzecioklasistom. Najpierw dyplomy z wyróżnieniem i nagrody książkowe odbierali uczniowie ze średnią ocen 4,75 i wyżej. Ich nazwiska zostały wpisane do Złotej Księgi Absolwentów. Ponadto uczniowie reprezentujący szkołę w różnych zawodach sportowych i konkursach artystycznych zostali nagrodzeni pucharami. Następnie przystąpiono do wręczania dyplomów ukończenia szkoły w kolejności alfabetycznej abiturientom poszczególnych klas:

  1. 3a wychowawczyni pani Ewa Jaśkowska
  2. 3b wychowawczyni pani Ewa Łuszczak
  3. 3c wychowawczyni pani Elżbieta Węgiełek
  4. 3d wychowawca pan Krzysztof Wcisło
  5. 3e wychowawczyni pani Małgorzata Drzymała
  6. 3f wychowawczyni pani Krystyna Skwarek.

Odbiór dyplomu każdy absolwent potwierdzał własnoręcznym podpisem w odpowiedniej księdze. W części tej mogliśmy również usłyszeć opinię wychowawcy na temat swoich uczniów, w której często, jako przenośni, było wykorzystane słownictwo charakterystyczne dla przedmiotu nauczanego przez wychowawcę oraz mogliśmy obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą każdą z klas, a przygotowaną przez samych uczniów. Miłą chwilą dla rodziców uczniów wyróżniających się w nauce było odebranie listów gratulacyjnych, a tym, którzy w szczególny sposób angażowali się w życie szkoły, wręczono Dyplomy z podziękowaniami.

Ostatnim punktem uroczystości było symboliczne przecięcie więzi klasowych, które symbolizowała wstęga z włóczykijami. Na każdym z nich widniało imię i nazwisko danego ucznia. Na zakończenie uroczystości na salę gimnastyczną wjechało 6 jednakowych tortów, po jednym dla każdej z klas. Były to ostatnie słodko spędzone chwile razem.

© 2008 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode